Idomeneo

Idomeneo 1.Akt

Idomeneo 1.Akt Track 1 – Ouverture
Idomeneo 1.Akt Track 2 – Rezitativ Ilia
Idomeneo 1.Akt Track 3 – Arie Idomeneo, Rezitativ Idamantes
Idomeneo 1.Akt Track 4 – Arie Idamantes, Rezitativ Ilia
Idomeneo 1.Akt Track 5 – Chor, Idamantes, Rezitativ Arbace, Ilia, Elettra
Idomeneo 1.Akt Track 6 – Arie Elettra
Idomeneo 1.Akt Track 7 – Chor, Rezitativ Idomeneo
Idomeneo 1.Akt Track 8 – Arie Idomeneo, Rezitativ Idamantes
Idomeneo 1.Akt Track 9 – Arie Idamantes
Idomeneo 1.Akt Track 10 – Marsch
Idomeneo 1.Akt Track 11 – Chor

Idomeneo 2.Akt

Idomeneo 2.Akt Track 1 – Rezitativ Arie Idomeneo, Arbaces, Rezitativ Ilia
Idomeneo 2.Akt Track 2 – Arie Ilia, Rezitativ Idomeneo
Idomeneo 2.Akt Track 3 – Arie Idomeneo, Rezitativ Elettra
Idomeneo 2.Akt Track 4 – Arie Elletra
Idomeneo 2.Akt Track 5 -Marsch
Idomeneo 2.Akt Track 6 – Chor, Idomeneo
Idomeneo 2.Akt Track 7 – Terzett, Chor
Idomeneo 2.Akt Track 8 – Chor, Rezitativ Idomeneo
Idomeneo 2.Akt Track 9 – Chor

Idomeneo 3.Akt

Idomeneo 3.Akt Track 1 – Rezitativ Ilia,
Idomeneo 3.Akt Track 2 – Arie Ilia,
Idomeneo 3.Akt Track 3 – Duett Ilia, Idamantes
Idomeneo 3.Akt Track 4 – Quartett, Idamantes, Idomeneo, Elletra, Ilia
Idomeneo 3.Akt Track 5 – Rezitativ Arbatses
Idomeneo 3.Akt Track 6 – Arie Arbatses
Idomeneo 3.Akt Track 7 – Rezitativ Hoher Priester, Idomeneo
Idomeneo 3.Akt Track 8 – Idamantes, Arbatses, Idomeneo
Idomeneo 3.Akt Track 9 – Chor
Idomeneo 3.Akt Track 10 – Marsch
Idomeneo 3.Akt Track 11 – Cavatina con coro, Idomeneo, Priester
Idomeneo 3.Akt Track 12 – Arie Idamantes, Rezitativ
Idomeneo 3.Akt Track 13 – Arie Idamantes
Idomeneo 3.Akt Track 14 – Eine Stimme, Arie Elletra
Idomeneo 3.Akt Track 15 – Rezitativ Idomeneo
Idomeneo 3.Akt Track 16 – Rezitativ, Arie Idomeneo
Idomeneo 3.Akt Track 17 – Arie idomeneo
Idomeneo 3.Akt Track 18 – Chor